POGOJI IN DOLOČILA

Pogoji so bili nazadnje posodobljeni 11. decembra 2022.

1. Uvod

Ti pogoji veljajo za to spletno mesto ter za transakcije, povezane z našimi izdelki in storitvami. Morda vas bodo zavezovali dodatni sporazumi, ki se nanašajo na vaš odnos z nami ali na izdelke ali storitve, ki jih prejmete od nas. Če je katera koli določba dodatnih sporazumov v nasprotju s katero koli določbo teh pogojev, bodo veljale in prevladovale določbe teh dodatnih sporazumov.

2. Obveznice

Z registracijo, dostopom ali drugo uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da vas zavezujejo spodaj navedeni pogoji in določila. Že s samo uporabo tega spletnega mesta potrjujete in se strinjate s temi pogoji. V nekaterih posebnih primerih lahko od vas zahtevamo tudi izrecno soglasje.

3. Elektronsko komuniciranje

Z uporabo tega spletnega mesta ali elektronskim komuniciranjem z nami se strinjate in potrjujete, da lahko z vami komuniciramo elektronsko na našem spletnem mestu ali tako, da vam pošljemo e-pošto, in se strinjate, da vsi sporazumi, obvestila, razkritja in druga sporočila, ki vam jih posredujemo elektronsko, izpolnjujejo vse zakonske zahteve, vključno, vendar ne omejeno na zahtevo, da morajo biti takšna sporočila v pisni obliki.

4. Intelektualna lastnina

Mi ali naši izdajatelji licenc imamo v lasti in nadzorujemo vse avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine spletnega mesta ter podatkov, informacij in drugih virov, ki so prikazani ali dostopni na spletnem mestu.

4.1 Vse pravice pridržane

Razen če posebna vsebina ne določa drugače, vam ni podeljena licenca ali kakršna koli druga pravica na podlagi avtorske pravice, blagovne znamke, patenta ali druge pravice intelektualne lastnine. To pomeni, da brez našega predhodnega pisnega dovoljenja ne smete uporabljati, kopirati, reproducirati, izvajati, prikazovati, distribuirati, vključevati v kateri koli elektronski medij, spreminjati, dekompilirati, prenašati, prenašati, prenašati, monetizirati, prodajati ali tržiti katerega koli vira tega spletnega mesta v kakršni koli obliki, razen v obsegu, ki ga določajo obvezni zakonski predpisi (kot je pravica do citiranja).

5. Glasilo

Ne glede na zgoraj navedeno je mogoče naše novice v elektronski obliki posredovati drugim osebam, ki bi jih lahko zanimal obisk našega spletnega mesta.

6. Lastnina tretjih oseb

Naše spletno mesto lahko vsebuje hiperpovezave ali druge sklice na spletna mesta drugih strank. Vsebine spletnih strani drugih strank, ki so povezane s tem spletnim mestom, ne nadzorujemo in ne pregledujemo. Za izdelke ali storitve, ki jih ponujajo druga spletna mesta, veljajo veljavni pogoji in določila teh tretjih oseb. Mnenja ali gradivo, ki se pojavlja na teh spletnih mestih, ni nujno, da jih podpiramo ali odobravamo.

Ne odgovarjamo za ravnanje v zvezi z zasebnostjo ali vsebino teh spletnih mest. Vsa tveganja, povezana z uporabo teh spletnih mest in povezanih storitev tretjih oseb, nosite sami. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi razkritja osebnih podatkov tretjim osebam.

7. Odgovorna uporaba

Z obiskom našega spletnega mesta se strinjate, da ga boste uporabljali le v namene, ki so predvideni in dovoljeni s temi pogoji, morebitnimi dodatnimi pogodbami z nami, veljavnimi zakoni in predpisi ter splošno sprejetimi spletnimi praksami in industrijskimi smernicami. Našega spletnega mesta ali naših storitev ne smete uporabljati, objavljati ali razširjati gradiva, ki je sestavljeno iz zlonamerne računalniške programske opreme (ali je povezano z njo); uporabljati podatkov, zbranih na našem spletnem mestu, za kakršne koli dejavnosti neposrednega trženja; izvajati kakršnih koli sistematičnih ali avtomatiziranih dejavnosti zbiranja podatkov na našem spletnem mestu ali v povezavi z njim.

Strogo je prepovedano izvajati kakršno koli dejavnost, ki povzroča ali bi lahko povzročila škodo na spletnem mestu ali ki ovira delovanje, razpoložljivost ali dostopnost spletnega mesta.

8. Registracija

Na našem spletnem mestu se lahko registrirate za račun. Med tem postopkom boste morda morali izbrati geslo. Odgovorni ste za ohranjanje zaupnosti svojih gesel in podatkov o računu ter se strinjate, da svojih gesel, podatkov o računu ali zaščitenega dostopa do našega spletnega mesta ali storitev ne boste delili z nobeno drugo osebo. Nobeni drugi osebi ne smete dovoliti uporabe svojega računa za dostop do spletnega mesta, saj ste odgovorni za vse dejavnosti, ki se zgodijo z uporabo vaših gesel ali računa. Če ugotovite razkritje svojega gesla, nas morate o tem nemudoma obvestiti.

Po zaprtju računa brez našega dovoljenja ne boste poskušali registrirati novega računa.

9. Pravilnik o vračilu in vrnitvi

9.1 Pravica do umika

V 14 dneh imate pravico odstopiti od te pogodbe brez navedbe razloga.

Rok za odstop od pogodbe poteče 14 dni po dnevu, ko blago prevzamete vi ali tretja oseba, ki ni kurir, ki ste ga navedli, in ga prevzame v fizično posest.

Če želite uveljavljati pravico do odstopa od pogodbe, nas morate o svoji odločitvi za odstop od te pogodbe obvestiti z nedvoumno izjavo (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). Naši kontaktni podatki so navedeni spodaj. Uporabite lahko priloženo predlogo Obrazec za umikvendar to ni obvezno.

Če boste uporabili to možnost, vas bomo o prejemu takšnega umika nemudoma obvestili na trajnem nosilcu podatkov (npr. po elektronski pošti).

Za upoštevanje odstopnega roka zadostuje, da sporočilo v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe pošljete pred iztekom odstopnega roka.

9.2 Učinki odtegnitve

Če odstopite od te pogodbe, vam bomo brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, ko smo bili obveščeni o vaši odločitvi za odstop od te pogodbe, povrnili vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni najcenejša vrsta standardne dostave, ki jo ponujamo). Takšno vračilo bomo izvedli z enakim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili pri prvotni transakciji, razen če ste se izrecno dogovorili drugače; v nobenem primeru zaradi takega vračila ne boste imeli nobenih stroškov.

Blago bomo prevzeli.

Neposredne stroške vračila blaga boste morali kriti sami.

Odgovorni ste le za zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja, ki ni potrebno za ugotovitev narave, značilnosti in delovanja blaga.

Upoštevajte, da obstajajo nekatere pravne izjeme od pravice do odstopa od pogodbe, zato nekaterih izdelkov ni mogoče vrniti ali zamenjati. Če to velja za vaš primer, vas bomo o tem obvestili.

10. Predložitev idej

Ne predložite idej, izumov, avtorskih del ali drugih informacij, ki se lahko štejejo za vašo intelektualno lastnino, ki nam jih želite predložiti, razen če smo predhodno podpisali pogodbo o intelektualni lastnini ali pogodbo o nerazkritju. Če nam jih razkrijete brez takšnega pisnega dogovora, nam podeljujete svetovno, nepreklicno, neizključno in brezplačno licenco za uporabo, razmnoževanje, shranjevanje, prilagajanje, objavljanje, prevajanje in distribucijo vaše vsebine v vseh obstoječih ali prihodnjih medijih.

11. Prenehanje uporabe

Po lastni presoji lahko kadar koli začasno ali trajno spremenimo ali prekinemo vaš dostop do spletnega mesta ali katere koli storitve na njem. Strinjate se, da nismo odgovorni vam ali kateri koli tretji osebi za kakršno koli spremembo, začasno ali trajno prekinitev vašega dostopa do spletnega mesta ali njegove uporabe ali katere koli vsebine, ki ste jo morda delili na spletnem mestu. Do odškodnine ali drugega plačila ne boste upravičeni, tudi če bodo funkcije, nastavitve in/ali vsebina, ki ste jo prispevali ali na katero ste se zanašali, trajno izgubljeni. Ne smete zaobiti ali zaobiti ali poskusiti zaobiti ali zaobiti nobenih ukrepov za omejevanje dostopa na našem spletnem mestu.

12. Jamstva in odgovornost

Nič v tem razdelku ne omejuje ali izključuje jamstva, ki izhaja iz zakona in bi ga bilo nezakonito omejiti ali izključiti. To spletno mesto in vsa vsebina spletnega mesta sta zagotovljena po načelu "kakor je" in "kakor je na voljo" in lahko vsebujeta netočnosti ali tipkarske napake. Izrecno zavračamo vsa izrecna ali implicitna jamstva glede razpoložljivosti, točnosti ali popolnosti vsebine. Ne jamčimo, da:

  • to spletno mesto ali naši izdelki ali storitve ustrezajo vašim potrebam;
  • bo to spletno mesto na voljo neprekinjeno, pravočasno, varno ali brez napak;
  • bo kakovost katerega koli izdelka ali storitve, ki jo kupite ali pridobite prek tega spletnega mesta, izpolnila vaša pričakovanja.

Nič na tem spletnem mestu ne predstavlja in ni namenjeno predstavljanju kakršnega koli pravnega, finančnega ali medicinskega nasveta. Če potrebujete nasvet, se posvetujte z ustreznim strokovnjakom.

Naslednje določbe tega poglavja veljajo v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, in ne omejujejo ali izključujejo naše odgovornosti v zvezi z vsemi zadevami, za katere bi bilo nezakonito ali protizakonito, če bi omejili ali izključili našo odgovornost. V nobenem primeru ne bomo odgovorni za kakršno koli neposredno ali posredno škodo (vključno s škodo zaradi izgube dobička ali prihodkov, izgube ali poškodbe podatkov, programske opreme ali podatkovnih zbirk, izgube ali poškodbe lastnine ali podatkov), ki jo utrpite vi ali katera koli tretja oseba zaradi vašega dostopa do našega spletnega mesta ali njegove uporabe.

Razen v obsegu, ki je v dodatni pogodbi izrecno določen drugače, je naša največja odgovornost do vas za vso škodo, ki izhaja iz spletnega mesta ali je povezana s spletnim mestom ali izdelki in storitvami, ki se tržijo ali prodajajo prek spletnega mesta, ne glede na obliko tožbe, ki nalaga odgovornost (pogodbeno, pravično, iz malomarnosti, namerne kršitve, nedovoljenega ravnanja ali kako drugače), omejena na 500. Ta omejitev velja v skupnem znesku za vse vaše zahtevke, tožbe in razloge za tožbe vseh vrst in narave.

13. Zasebnost

Če želite dostopati do našega spletnega mesta in/ali storitev, boste morda morali v postopku registracije posredovati določene podatke o sebi. Strinjate se, da bodo vsi podatki, ki jih boste posredovali, vedno točni, pravilni in posodobljeni.

Vaše osebne podatke jemljemo resno in smo zavezani k varovanju vaše zasebnosti. Vašega e-poštnega naslova ne bomo uporabili za nezaželeno pošto. Vsako elektronsko sporočilo, ki vam ga bomo poslali, bo povezano le z zagotavljanjem dogovorjenih izdelkov ali storitev.

Pripravili smo pravilnik, s katerim bomo obravnavali vse vaše morebitne pomisleke glede zasebnosti. Za več informacij si oglejte našo Izjava o zasebnosti in naše Pravilnik o piškotkih.

14. Dostopnost

Zavezujemo se, da bo vsebina, ki jo zagotavljamo, dostopna invalidnim osebam. Če ste invalid in zaradi svoje invalidnosti ne morete dostopati do katerega koli dela našega spletnega mesta, nas o tem obvestite in priložite podroben opis težave, na katero ste naleteli. Če je težava zlahka prepoznavna in rešljiva v skladu s standardnimi orodji in tehnikami IT, jo bomo nemudoma odpravili.

15. Omejitve izvoza/pravna skladnost

Dostop do spletnega mesta z ozemelj ali držav, kjer je vsebina ali nakup izdelkov ali storitev, ki se prodajajo na spletnem mestu, nezakonit, je prepovedan. Tega spletnega mesta ne smete uporabljati v nasprotju z izvoznimi zakoni in predpisi Italije.

16. Partnersko trženje

Na tem spletnem mestu lahko sodelujemo v partnerskem trženju, kjer prejmemo odstotek ali provizijo od prodaje storitev ali izdelkov na tem spletnem mestu ali prek njega. Od podjetij lahko sprejmemo tudi sponzorstvo ali druge oblike nadomestil za oglaševanje. Namen tega razkritja je izpolnjevanje zakonskih zahtev glede trženja in oglaševanja, ki se lahko uporabljajo, kot so pravila ameriške zvezne trgovinske komisije.

17. Naloga

Brez našega predhodnega pisnega soglasja ne smete v celoti ali delno prenesti, prenesti ali oddati v podizvajanje nobene od svojih pravic in/ali obveznosti v skladu s temi pogoji na tretjo osebo. Vsako domnevno odstopanje, ki krši to poglavje, je neveljavno.

18. Kršitve teh pogojev

Če na kakršen koli način kršite te pogoje, lahko brez poseganja v naše druge pravice v skladu s temi pogoji in določili ukrepamo tako, kot se nam zdi primerno za odpravo kršitve, vključno z začasno ali trajno prekinitvijo vašega dostopa do spletnega mesta, vzpostavitvijo stika z vašim ponudnikom internetnih storitev in zahtevo, da blokira vaš dostop do spletnega mesta, in/ali s pravnimi ukrepi proti vam.

19. Višja sila

Razen obveznosti plačila denarja se nobena zamuda, neizpolnitev ali opustitev katere koli od pogodbenih obveznosti ne šteje za kršitev teh pogojev, če in dokler taka zamuda, neizpolnitev ali opustitev nastane zaradi vzroka, na katerega ta stranka nima razumnega vpliva.

20. Odškodninska odgovornost

Strinjate se, da nas boste odškodovali, branili in obvarovali pred vsemi zahtevki, obveznostmi, odškodninami, izgubami in stroški, povezanimi z vašo kršitvijo teh pogojev in veljavnih zakonov, vključno s pravicami intelektualne lastnine in pravicami do zasebnosti. Takoj nam boste povrnili škodo, izgube, stroške in izdatke, ki se nanašajo na takšne zahtevke ali izhajajo iz njih.

21. Odpoved

Če se katera koli določba iz teh Pogojev in pogojev ter katere koli pogodbe ne uveljavi ali če se ne izkoristi katera koli možnost odpovedi, se to ne šteje kot odpoved tem določbam in ne vpliva na veljavnost teh Pogojev in pogojev ali katere koli pogodbe ali njenega dela ali na poznejšo pravico do uveljavljanja posamezne določbe.

22. Jezik

Ti pogoji se razlagajo in tolmačijo izključno v italijanskem jeziku. Vsa obvestila in korespondenca se pišejo izključno v tem jeziku.

23. Celovit sporazum

Ti pogoji, skupaj z našo izjavo o zasebnosti in politiko piškotkov, predstavljajo celoten sporazum med vami in podjetjem MEDDYS di Saca Eugeniu &C SNC v zvezi z vašo uporabo tega spletnega mesta.

24. Posodabljanje teh pogojev

Te pogoje lahko občasno posodobimo. Vaša dolžnost je, da redno preverjate te Pogoje in določila za morebitne spremembe ali posodobitve. Datum, naveden na vrhu teh pogojev, je datum zadnje spremembe. Spremembe teh Pogojev začnejo veljati, ko so objavljene na tem spletnem mestu. Vaša nadaljnja uporaba tega spletnega mesta po objavi sprememb ali posodobitev pomeni, da se strinjate s temi pogoji in ravnanjem v skladu z njimi.

25. Izbira prava in pristojnosti

Te pogoje ureja zakonodaja Italije. Za vse spore v zvezi s temi pogoji so pristojna sodišča v Italiji. Če katero koli sodišče ali drug organ meni, da je kateri koli del ali določba teh pogojev neveljavna in/ali neizvršljiva v skladu z veljavno zakonodajo, se tak del ali določba spremeni, izbriše in/ali izvrši v največjem možnem obsegu, tako da se uresniči namen teh pogojev. Na druge določbe to ne vpliva.

26. Kontaktni podatki

To spletno mesto je v lasti in upravljanju družbe MEDDYS di Saca Eugeniu &C SNC.

V zvezi s temi pogoji in določili nas lahko kontaktirate tako, da nam pišete ali pošljete e-pošto na naslednji naslov: info@puzzle3d.co

Naslov:

3D uganke
(MEDDYS SNC)

Via Bologna, 10
25073 Bovezzo (BS)
Italija

https://puzzle3d.co
support@puzzle3d.co
Tel. +39 371 5394 647