Prawo do odstąpienia od umowy

DOSTAWA
 
Produkty dostarczane są szybką przesyłką kurierską. Maksymalna wartość zobowiązań Puzzle 3D wobec każdego klienta w przypadku niedostarczenia lub niewłaściwego dostarczenia zakupionych produktów to kwota pobrana przez naszą firmę od danego klienta. W przypadku, gdy ceny lub inne szczegóły produktu są wyświetlane nieprawidłowo, również z powodu błędnego wprowadzenia ich do bazy danych, Puzzle3D.co zastrzega sobie prawo do anulowania dostawy danego produktu i jak najszybszego powiadomienia klienta o zaistniałym błędzie.
 
Zamówienia za pobraniem niepotwierdzone telefonicznie będą anulowane.
 
Opłata za dostawę wynosi 3,95 euro dla zamówień do 80 lei, niezależnie od wagi i adresu dostawy.
Zamówienia o wartości powyżej 80 euro objęte są darmową dostawą.
Zamówienia złożone za pobraniem, jeśli nie zostaną potwierdzone telefonicznie, zostaną anulowane.
Produkty zamówione w witrynie są dostarczane natychmiast po potwierdzeniu zamówienia przez użytkownika telefonicznie jednemu z naszych operatorów.
Od momentu potwierdzenia zamówienia skontaktujemy się z Tobą e-mailem lub telefonicznie, a następnie otrzymasz numer AWB i będziesz mógł śledzić, gdzie znajduje się Twoja paczka bezpośrednio na stronie internetowej kuriera.
 
Czas wysyłki produktów zależy od ich stanu magazynowego. Zwykle w ciągu 24-48 godzin od potwierdzenia zamówienia otrzymasz produkt do domu, jeśli dany produkt znajduje się w naszym magazynie. Jeśli w niektórych przypadkach produktu nie ma w magazynie, operator poinformuje Cię telefonicznie lub e-mailem o czasie wysyłki zamówionych produktów.

(Dyrektywa 2011/83/UE, ratyfikowana we Włoszech dekretem ustawodawczym nr 21 z dnia 21 lutego 2014 r.)

"Konsument" (tj. osoba fizyczna, która kupuje towary w celach niezwiązanych z jej działalnością zawodową, tj. która nie dokonuje zakupu poprzez wskazanie numeru VAT na formularzu zamówienia), ma prawo odstąpić od umowy zakupu zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kary.

Po otrzymaniu towarów konsument ma 14 dni poinformować o chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Komunikacja może odbywać się na przykład za pomocą biletu serwisowego, listu poleconego lub wiadomości e-mail. Takie powiadomienie musi zawierać imię i nazwisko kupującego, numer zamówienia, numer faktury i datę zakupu.

Konsument jest zobowiązany do zwrotu produktów w takim samym stanie, w jakim je otrzymał, z oryginalnym opakowaniem (nienaruszonym i kompletnym we wszystkich jego częściach, ponieważ są one uważane za integralne części towarów), instrukcjami obsługi, akcesoriami, komponentami, kluczami i wszystkim innym, co zostało dostarczone, bez żadnych braków.

Konsument ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.
W przypadku, gdy towary są oczywiście używane i/lub mają brakujące lub nienaruszone opakowanie, wynikająca z tego dewaluacja handlowa przy ponownym wprowadzeniu do obrotu jako "produkt używany" doprowadzi do obniżenia wartości.

Aby ograniczyć uszkodzenia oryginalnego opakowania, w miarę możliwości sugerujemy umieszczenie go w drugim pudełku, unikając w każdym przypadku umieszczania etykiet lub taśmy samoprzylepnej bezpośrednio na oryginalnym opakowaniu produktu.

W ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Konsument powinien zorganizować zwrot produktu do Puzzle 3D (MEDDYS SNC ) - Via Bologna 10, 25073 Bovezzo (BS), Włochy, za pośrednictwem własnego spedytora. Koszty zwrotu ponosi Konsument.
Do momentu potwierdzenia odbioru pod wyżej wymienionym adresem towary będą podróżować na odpowiedzialność Konsumenta; dlatego zaleca się ubezpieczenie przesyłki zwrotnej od kradzieży, utraty lub uszkodzenia w transporcie, za które AgriEuro nie ponosi odpowiedzialności.

W ciągu 14 dni od otrzymania towarów zwrócimy klientowi pełną kwotę transakcji (z zastrzeżeniem ograniczeń określonych powyżej) przy użyciu tej samej metody płatności, której użyto do pierwotnego zakupu. Zwrot może zostać zawieszony do czasu udowodnienia przez konsumenta, że faktycznie odesłał towary.

Wycofanie się dostawcy

MEDDYS SNC ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, przekazując klientowi zwykłe uzasadnione powiadomienie w przypadku siły wyższej lub nadzorowanej niemożliwości, której nie można przypisać sklepowi internetowemu lub przewoźnikowi. W takich przypadkach klientowi przysługuje jedynie zwrot wszelkich już zapłaconych kwot.

 
JAK ZWRÓCIĆ PRODUKT?
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami GEO 34/2014 możesz zwrócić produkty zakupione na Puzzle3D.co w ciągu 14 dni od ich zakupu.
 
Produkt może zostać zwrócony pod następującymi warunkami:
 
brak śladów montażu, zadrapań, uderzeń
nienaruszone opakowania, etykiety i akcesoria
nie wykazywać oznak użytkowania
Produkt może zostać zwrócony tylko wtedy, gdy jest w idealnym stanie (łącznie z opakowaniem) i nie wykazuje oznak zużycia. W przypadku odrzucenia produktu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w ciągu 24 godzin od jego otrzymania w celu ustalenia szczegółów zwrotu.
 
Koszty zwrotu ponosi klient, a zwrot wartości produktu nastąpi w ciągu około 5-7 dni roboczych i nie może przekroczyć ustawowego terminu 14 dni.
 
Jeśli zwrócony produkt jest uszkodzony, wykazuje oczywiste oznaki użytkowania i nie może być sprzedany jako nowy produkt, zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia produktu. Wszystkie te klauzule i warunki są określone w:
 
Rozporządzenie nadzwyczajne nr 34/2014 w sprawie reżimu prawnego umów zawieranych na odległość.
 
Prosimy o kontakt przez e-mail: support@puzzle3D.co
Adres zwrotny produktu:
 
Via Bologna 10
Bovezz (BS) 25073
Włochy
 
Uwaga: nie wysyłaj produktu przed uzyskaniem zgody działu zwrotów, adres zwrotny może być inny niż adres firmy!
 
JAK ZWRACAMY PIENIĄDZE?
 
w przypadku zamówień opłaconych kartą online - poprzez zwrot środków na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności
dla zamówień opłaconych za pobraniem/przelewem/- przelewem bankowym
Puzzle3D.co może odroczyć zwrot kwoty do czasu otrzymania sprzedanych Towarów lub do czasu otrzymania dowodu ich wysyłki, w przypadku gdy nie zaoferował odbioru Towarów (w zależności od tego, co nastąpi później). .
 
W przypadku, gdy zamówiony przez Kupującego produkt nie może zostać dostarczony przez Sprzedawcę, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta/Kupującego i zwróci równowartość produktu na konto Kupującego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca powziął wiadomość o tym fakcie.