Herroepingsrecht

LEVERING
 
Producten worden geleverd door een snelle koeriersdienst. De maximale waarde van Puzzle 3D's verplichtingen jegens een klant in het geval van niet-levering of onjuiste levering van gekochte producten is het bedrag dat door ons bedrijf wordt geïnd van de desbetreffende klant. In het geval dat prijzen of andere productgegevens onjuist worden weergegeven, mede als gevolg van het feit dat deze onjuist zijn ingevoerd in de database, behoudt Puzzle3D.co zich het recht voor om de levering van het desbetreffende product te annuleren en de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de fout die is opgetreden.
 
Bestellingen onder rembours die niet telefonisch zijn bevestigd, worden geannuleerd.
 
De bezorgkosten bedragen 3,95 euro voor bestellingen tot 80 lei, ongeacht het gewicht of afleveradres.
Bestellingen met een waarde van meer dan 80 euro worden gratis bezorgd.
Bestellingen onder rembours die niet telefonisch zijn bevestigd, worden geannuleerd.
Producten die via de site worden besteld, worden geleverd zodra de bestelling door u telefonisch is bevestigd aan een van onze medewerkers.
Vanaf het moment dat je bestelling is bevestigd, wordt er contact met je opgenomen via e-mail of telefoon en heb je je AWB-nummer en kun je direct volgen waar je pakket zich bevindt op de website van de koerier.
 
De levertijd van producten is afhankelijk van de voorraad. Normaal gesproken ontvang je het product binnen 24-48 uur na bevestiging van de bestelling thuis als het product op voorraad is. Als het product in sommige gevallen niet op voorraad is, zal een medewerker u telefonisch of per e-mail informeren over de levertijd van de bestelde producten.

(Richtlijn 2011/83/EU, in Italië geratificeerd bij Wetsdecreet nr. 21 van 21 februari 2014)

De "consument" (d.w.z. een natuurlijke persoon die goederen koopt voor doeleinden die geen verband houden met zijn of haar beroepsactiviteit, d.w.z. die de aankoop niet doet door een btw-nummer te vermelden op het bestelformulier), heeft het recht om af te zien van de koopovereenkomst die op afstand is gesloten, zonder opgave van redenen en zonder boete.

Bij ontvangst van de goederen heeft de consument 14 dagen om hun wens tot herroeping kenbaar te maken. De communicatie kan bijvoorbeeld plaatsvinden per serviceticket, aangetekende brief of e-mail. Deze mededeling moet de voor- en achternaam, het bestelnummer, het factuurnummer en de aankoopdatum van de koper bevatten.

De Consument is verplicht om de producten terug te sturen in dezelfde staat als waarin hij ze ontvangen heeft, met originele verpakking (intact en compleet in al hun onderdelen, aangezien deze beschouwd worden als integrale onderdelen van de goederen), handleidingen, accessoires, onderdelen, sleutels en al het andere dat geleverd is, zonder enig gebrek.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.
In het geval dat de goederen duidelijk gebruikt zijn en/of een ontbrekende of intacte verpakking hebben, zal de resulterende commerciële devaluatie bij het opnieuw op de markt brengen als een 'gebruikt product' leiden tot een waardevermindering.

Om schade aan de originele verpakking te beperken, raden we aan deze waar mogelijk in een tweede doos te doen en in geen geval labels of plakband direct op de originele productverpakking aan te brengen.

Binnen 14 dagen na de kennisgeving van herroeping, moet de consument ervoor zorgen dat het product wordt geretourneerd aan Puzzle 3D (MEDDYS SNC ) - Via Bologna 10, 25073 Bovezzo (BS), Italië, door zijn eigen expediteur. De retourkosten zijn voor rekening van de consument.
Tot aan de ontvangstbevestiging op bovengenoemd adres reizen de goederen onder verantwoordelijkheid van de Consument; het is daarom raadzaam de retourzending te verzekeren tegen diefstal, verlies of beschadiging onderweg, waarvoor AgriEuro geen aansprakelijkheid aanvaardt.

Binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen zullen we de klant het volledige bedrag van de transactie terugbetalen (onderhevig aan de beperkingen zoals hierboven uiteengezet) via dezelfde betaalmethode die voor de oorspronkelijke aankoop is gebruikt. De terugbetaling kan worden opgeschort totdat de consument heeft bewezen dat hij/zij de goederen daadwerkelijk heeft teruggestuurd.

Terugtrekking leverancier

MEDDYS SNC, heeft het recht om zich terug te trekken uit de verkoopovereenkomst door een eenvoudige en gemotiveerde kennisgeving aan de klant in geval van overmacht of een dreigende onmogelijkheid die niet te wijten is aan de online shop of de vervoerder. In dergelijke gevallen heeft de klant enkel recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

 
HOE RETOURNEER IK HET PRODUCT?
 
Volgens de huidige GEO 34/2014 regelgeving kunt u producten die u op Puzzle3D.co hebt gekocht binnen 14 dagen na aankoop retourneren.
 
Het product mag onder de volgende voorwaarden worden geretourneerd:
 
geen sporen van montage, krassen, stoten
intacte verpakking, labels en accessoires
geen tekenen van gebruik vertonen
Het product kan alleen worden geretourneerd als het in perfecte staat is (inclusief verpakking) en geen tekenen van slijtage vertoont. Als het product wordt geweigerd, neem dan binnen 24 uur na ontvangst telefonisch of per e-mail contact met ons op om de retourgegevens vast te stellen.
 
De retourkosten zijn voor rekening van de klant en de terugbetaling van de waarde van het product vindt plaats binnen ongeveer 5-7 werkdagen en mag de wettelijke termijn van 14 dagen niet overschrijden.
 
Als het geretourneerde product beschadigd is, duidelijke gebruikssporen vertoont en niet als nieuw product kan worden verkocht, behouden wij ons het recht voor het product te weigeren. Al deze clausules en voorwaarden zijn vastgelegd in:
 
Noodverordening nr. 34/2014 betreffende de wettelijke regeling voor overeenkomsten op afstand.
 
Neem contact met ons op via e-mail: support@puzzle3D.co
Retouradres product:
 
Via Bologna 10
Bovezz (BS) 25073
Italië
 
Let op: stuur het product niet op voordat je toestemming hebt gekregen van de retourafdeling, het retouradres kan afwijken van het adres van het bedrijf!
 
HOE BETALEN WE UW GELD TERUG?
 
voor bestellingen die online met een kaart zijn betaald - door terugbetaling op de bankrekening waarvan de betaling is gedaan
voor bestellingen betaald onder rembours/iTransfer/- per bankoverschrijving
Puzzle3D.co kan de terugbetaling van het bedrag uitstellen tot ontvangst van de verkochte Goederen of tot ontvangst van het bewijs van verzending van dezelfde, in het geval zij niet heeft aangeboden om de Goederen zelf af te halen (wat het laatste is). .
 
Als een door de Koper besteld product niet door de Verkoper kan worden geleverd, zal de Verkoper de Klant/Koper hiervan op de hoogte stellen en de tegenwaarde van het product terugstorten op de rekening van de Koper, binnen maximaal 14 dagen vanaf de datum waarop de Verkoper van dit feit op de hoogte is gekomen.